top of page

90% VAN DE INFORMATIE NAAR DE HERSENEN 
IS VISUEEL

Portfolio
Contact

Visuele Communicatie

Bij Studio Vloeistof geloven we in de kracht van visuele communicatie. Ontdek hoe onze praatplaten en infographics uw informatie tot leven kunnen brengen en de impact van uw communicatie kunnen vergroten. 

Praatplaat

Ik heb een plan 2.png

Infographic

Een infographic is niet alleen een verzameling grafieken en pictogrammen. Het is een kunstvorm van informatieoverdracht. Bij  infographics brengen complexe gegevens op een beknopte en begrijpelijke manier over, gebruikmakend van grafieken, pictogrammen, illustraties en korte teksten.

Waar praatplaten zich richten op het tot leven brengen van beleid, is een infographic ontworpen om informatie te visualiseren en te verklaren. Terwijl een praatplaat zich focust op het faciliteren van gesprekken en betrokkenheid, biedt een infographic een snelle en duidelijke inzage in een onderwerp.

Stansvisie 9 nov.jpg

Een praatplaat is meer dan zomaar een afbeelding. Het is een dynamisch instrument dat complexe beleidsstukken omzet in heldere en begrijpelijke beelden. Weg met lange lappen tekst, want een praatplaat biedt een visueel kompas. Hierdoor worden beleidsdocumenten niet alleen toegankelijker, maar ook boeiender voor een breder publiek.

Bovendien vergemakkelijkt een visuele praatplaat effectieve communicatie tussen verschillende belanghebbenden. Het visuele aspect schept een gemeenschappelijk begripskader, wat leidt tot gestructureerdere en constructievere discussies. Dit draagt bij aan een efficiënter besluitvormingsproces en een effectievere implementatie van het beleid.

Het integreren van een visuele praatplaat in beleidsstukken biedt een krachtige manier om de complexiteit van het beleid te vereenvoudigen, begrip te vergroten en de communicatie te verbeteren, wat de effectiviteit van het beleid aanzienlijk versterkt.

Producten

Stedenbouw x Grafisch design

Stedenbouw
x Visuele Communicati

Stedenbouwkundige
Als gedreven professional breng ik een mix van stedenbouwkundige expertise en een passie voor visuele communicatie samen. In mijn portfolio zitten projecten die variëren van het ontwerpen van gebiedsvisies tot het creëren van  visuele content
 
Opdrachtgever
De Gemeente Doetinchem erkent de rol van visuele communicatie in het overbrengen van de omgevingsvisie naar de inwoners en belanghebbenden. Ik ben als stedenbouwkundig en grafisch vormgever ingeschakeld om van de omgevingsvisie een toegankelijke document te maken. 
 
Samenwerking
Deze documenten zijn tot stand gekomen in een nauwe samenwerking met de gemeente Doetinchem. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest. Niet alleen het eindresultaat richting de bewoners is relevant geweest. Mijn ontwerpen zijn tussentijds gebruikt om te communiceren met de verschillende stakeholders. Door eens in de zoveel tijd aan te sluiten bij vergaderingen en de documentatie al vroeg door te nemen, was er vrijheid om mee te denken waar de nadruk op moest komen te liggen. Relevante punten en soms nog abstracte concepten en strategieën hebben we in visuele praatplaten, infographics en andere grafische elementen vertaald naar overzichtelijke praatstukken. 
 
Het eindresultaat is een omgevingsvisie die - mede door de tussentijdse grafische praatstukken - efficiënt is opgesteld.
Mock up omgevingsvisierapport.png
Over mij
IMG_6121.jpg

Over mij

Hallo, ik ben Basten Simmelink. Als afgestudeerd stedenbouwkundige heb ik een solide basis gelegd in het begrijpen en vormgeven van stedelijke omgevingen. Gedurende mijn loopbaan heb ik echter ontdekt dat mijn ware passie ligt in het vertalen van complexe ideeën naar heldere, visueel aantrekkelijke boodschappen.

Mijn focus verschuift steeds meer naar visuele communicatie, met een bijzondere nadruk op praatplaten en infographics. Met een scherp oog voor detail en een diepgaand begrip van stedenbouwkundige concepten, creëer ik boeiende visuele verhalen die zowel informatief als inspirerend zijn. Mijn doel is om complexe informatie toegankelijk te maken en mijn klanten te helpen hun boodschap effectief over te brengen.

Contac
bottom of page