top of page

90% VAN DE INFORMATIE NAAR DE HERSENEN 
IS VISUEEL

Portfolio

Visuele Communicatie

Bij Studio Vloeistof geloven we in de kracht van visuele communicatie. Ontdek hoe onze praatplaten en infographics uw informatie tot leven kunnen brengen en de impact van uw communicatie kunnen vergroten. 

Contact
Ik heb een plan 2.png

Infographic

Een infographic is niet alleen een verzameling grafieken en pictogrammen. Het is een kunstvorm van informatieoverdracht. Bij  infographics brengen complexe gegevens op een beknopte en begrijpelijke manier over, gebruikmakend van grafieken, pictogrammen, illustraties en korte teksten.

Waar praatplaten zich richten op het tot leven brengen van beleid, is een infographic ontworpen om informatie te visualiseren en te verklaren. Terwijl een praatplaat zich focust op het faciliteren van gesprekken en betrokkenheid, biedt een infographic een snelle en duidelijke inzage in een onderwerp.

Stansvisie 9 nov.jpg

Een praatplaat is meer dan zomaar een afbeelding. Het is een dynamisch instrument dat complexe beleidsstukken omzet in heldere en begrijpelijke beelden. Weg met lange lappen tekst, want een praatplaat biedt een visueel kompas. Hierdoor worden beleidsdocumenten niet alleen toegankelijker, maar ook boeiender voor een breder publiek.

Bovendien vergemakkelijkt een visuele praatplaat effectieve communicatie tussen verschillende belanghebbenden. Het visuele aspect schept een gemeenschappelijk begripskader, wat leidt tot gestructureerdere en constructievere discussies. Dit draagt bij aan een efficiënter besluitvormingsproces en een effectievere implementatie van het beleid.

Het integreren van een visuele praatplaat in beleidsstukken biedt een krachtige manier om de complexiteit van het beleid te vereenvoudigen, begrip te vergroten en de communicatie te verbeteren, wat de effectiviteit van het beleid aanzienlijk versterkt.

Praatplaat

Producten

Stedenbouw x Grafisch design

Stedenbouw
x Visuele Communicati

Intro tekst
Als gedreven professional breng ik een mix van stedenbouwkundige expertise en een passie voor visuele communicatie samen. In mijn portfolio zitten projecten die variëren van het ontwerpen van gebiedsvisies tot het creëren van  visuele content
 

Opdrachtgever
De Gemeente Doetinchem erkent de rol van visuele communicatie in het overbrengen van de omgevingsvisie naar de inwoners en belanghebbenden. Ik ben als stedenbouwkundig en grafisch vormgever ingeschakeld om van de omgevingsvisie een toegankelijke document te maken. 
 

Samenwerking
Deze documenten zijn tot stand gekomen in een nauwe samenwerking met de gemeente Doetinchem. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest. Niet alleen het eindresultaat richting de bewoners is relevant geweest. Mijn ontwerpen zijn tussentijds gebruikt om te communiceren met de verschillende stakeholders. Door eens in de zoveel tijd aan te sluiten bij vergaderingen en de documentatie al vroeg door te nemen, was er vrijheid om mee te denken waar de nadruk op moest komen te liggen. Relevante punten en soms nog abstracte concepten en strategieën hebben we in visuele praatplaten, infographics en andere grafische elementen vertaald naar overzichtelijke praatstukken. 
 

Het eindresultaat is een omgevingsvisie die - mede door de tussentijdse grafische praatstukken - efficiënt is opgesteld.
Mock up omgevingsvisierapport.png
Kansenkaart landelijkgebied.png
centrum.png
bottom of page